Cymru Wales Logo

Bwyd a Diod Cymru

Croeso i’n hadnodd syml sy’n ceisio cynnig cyngor campus ar sut i leihau eich gwastraff bwyd, deunydd pecynnu, a’ch defnydd o ynni yn y gegin. Rydyn ni hefyd wedi datblygu ryseitiau ‘dim gwastraff’ ac wedi creu partneriaeth â’r eco-gogydd Tom Hunt ar brydau blasus eraill efallai yr hoffech roi cynnig arnynt gartref.

Lawrlwythwch y Pecyn Cymorth Cynaliadwyedd

Bwyta cynaliadwy

Dechreuwch yn syml gyda newidiadau cymedrol i’ch arferion coginio a phrynu a chyn pen dim byddwch yn meddwl am eich syniadau eich hun ar sut i arbed amser, arian a’r blaned.

Berwr y dŵr wedi gwywo gyda Chig Oen Cymru

Pesto topiau moron

Caru bwyd a diod Cymreig…

Mae’r ystod o fwyd a diod sy’n cael ei gynhyrchu yma yng Nghymru yn amrywiol.

Barlysotto cêl a lemon gyda briwsion bara

Gratin caws dail blodfresych

Deg ffordd i atal gwastraff

Cyngor campus ar beth i’w wneud gyda manion dros ben…

Pum ffordd i leihau ynni wrth goginio

Mae lleihau gwastraff yn y gegin yn fwy na dim ond arbed bwyd; mae’r ynni sydd ei angen i goginio ein bwyd hefyd yn cyfrannu at ein ôl troed amgylcheddol.

Croquetas sbarion pysgod

Stoc sbarion llysiau

Risotto cregyn bylchog, cennin a barlys perlog

Sglodion croen tatws

Pum ffordd i fwyta’n gynaliadwy ar gyllideb

Bwyta’n gynaliadwy yw un o’r ffyrdd symlaf a mwyaf cost effeithiol o leihau eich ôl troed carbon, gan arbed arian ac amser i chi.

Pum cam i leihau deunydd pacio

Yn y DU amcangyfrifir bod pum miliwn tunnell o blastig yn cael ei ddefnyddio bob blwyddyn, gyda bron i hanner ohono’n ddeunydd pacio.

Pwdin yr Haf heb wastraff

Brownis mocha

Pob rysáit

Lawrlwythwch y Pecyn Cymorth Cynaliadwyedd