Offer cynaliadwyedd ar gyfer eich busnes

Ydych chi eisiau cynyddu eich arferion cynaliadwyedd a’ch elw net?

Pecyn Cymorth Cynaliadwyedd

Mae Bwyd a Diod Cymru wedi datblygu pecyn cymorth i helpu eich busnes i wella cynaliadwyedd.

Mae’r pecyn cymorth wedi’i ddatblygu fel rhan o weledigaeth Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn un o’r cadwyni cyflenwi bwyd a diod mwyaf amgylcheddol a chymdeithasol gyfrifol yn y byd, yn ogystal â chyfrannu at uchelgeisiau hinsawdd ehangach y wlad, gan gynnwys cyrraedd sero net erbyn 2050.

Mae’r pecyn cymorth yn rhoi cyngor campus ar sut i leihau eich gwastraff bwyd, pecynnu, a’ch defnydd o ynni, ac yn y pen draw, mewn mannau, helpu eich elw net.

Svw D05 2021 0007 Min

Hunanasesiad Cynaliadwyedd

Meincnodwch eich perfformiad presennol.

Gwneud Busnes Gwell

Lawrlwythwch lawlyfr cynaliadwyedd ar gyfer eich busnes.

Am109111 Min

Canllaw Cynaliadwyedd ar gyfer eich Busnes

Yn 2021, cyflwynodd Arloesi Bwyd Cymru ganllaw Cynaliadwyedd i’ch Busnes, yn cynnig pecyn cymorth cynhwysfawr o wybodaeth i gwmnïau bwyd a diod sy’n gweithredu yng Nghymru ac yn cyfeirio at gamau ymarferol o ran sut y gallant weithio mewn ffordd wahanol, gan gynnwys chwilio am atebion pecynnu cynaliadwy, lleihau gwastraff bwyd a lleihau eu hôl troed carbon.

Mae’r pecyn cymorth hwn yn cael ei anfon at unrhyw gwmnïau sy’n ymuno â phrosiect sy’n gweithio gyda’u tair canolfan fwyd ledled y wlad, gan gynnwys y Ganolfan Technoleg Bwyd yn Llangefni, a arweiniodd ar y ddogfen, ac sy’n helpu busnesau bwyd a diod i lunio ac ailfformiwleiddio cynhyrchion, cynnal rhag-archwiliadau a helpu gydag achredu, dilysu prosesau ac oes silff.

Dysgwch fwy am sut y gall Arloesi Bwyd Cymru eich helpu i edrych ar faterion fel datblygu cynnyrch cynaliadwy a lleihau gwastraff.

Helping Your Food And Drink Business Become More Sustainable Min

Clwstwr cynaliadwyedd

Sustainable Strategic Vision Min

Gweledigaeth strategol

Creating A Green Workforce For The Future Min

Gweithlu gwyrdd

Wider Support To Help Your Business Meet The Challenges Of The Future Min

Cefnogaeth ehangach

Business Success Stories Min

Straeon llwyddiant