Deg ffordd i atal gwastraff

Cyngor campus ar beth i’w wneud gyda manion dros ben…

Icon peel

1. Croen llysiau

Oni bai bod angen i chi eu tynnu oherwydd eu bod wedi’u difrodi neu’n anfwytadwy, nid oes angen plicio ffrwyth neu lysieuyn. Mae croen llysieuyn yn gyfoethog mewn ffibr a microfaetholion. Os oes rhaid i chi blicio’ch llysiau, ystyriwch sut y gallech ddefnyddio’r croen. Mae’n flasus wedi’i ffrio i wneud ‘sglodion’ neu wedi’i gadw yn y rhewgell i wneud cawl neu stoc.

icon bread crust

2. Crystiau bara

Gellir defnyddio bara mewn gwahanol ryseitiau wrth iddo sychu. Gellir defnyddio hen fara ar gyfer tost, ei rwygo i mewn i gawl a stiwiau, ei ffrio i wneud croutons, ei gymysgu i mewn i sawsiau i’w tewychu, neu ei ffrio i wneud briwsion bara blasus.

Icon root veg

3. Gwreiddlysiau gwyrdd a thopiau deiliog

Mae gan wreiddlysiau fel moron, betys, maip a radish blu enfawr o ddail blasus y gellir eu defnyddio wrth goginio i arbed gwastraff ac felly arian. Gellir defnyddio llawer o ddail betys, maip neu radish i gymryd lle sbigoglys mewn unrhyw bryd. Gellir defnyddio dail â blas cryfach fel topiau moron, mewn symiau llai neu mewn cyfuniad â llysiau gwyrdd neu berlysiau eraill.

icon lemon

4. Croen lemon

Mae croen sitrws yn gynhwysyn blasus y gellir ei ddefnyddio i wneud marmalêd, rhoi blas i siwgr neu gacen. Ceisiwch haneru’r sudd lemon mewn prydau ac ychwanegu croen y lemon i roi hwb i’r blas. Ceisiwch goginio gyda chroen sitrws organig oherwydd y ffwngleiddiaid a ddefnyddir ar sitrws anorganig.

icon herb stalks

5. Coesynnau perlysiau meddal (e.e. persli, basil, coriander)

Mae dros 50% o glwstwr o berlysiau yn goesynnau. Arbedwch amser ac arian trwy ddefnyddio’r coesynnau. Torrwch glwstwr o berlysiau’n fân o’r coesyn i ddeilen. Dylid torri’r coesynnau’n fân a gellir eu defnyddio i addurno prydau yn union fel y dail neu eu defnyddio fel perlysieuyn wrth goginio prydau.

icon waste caulliflower

6. Dail blodfresych

Gellir coginio coesyn a deilen blodfresychen, ynghyd â’r flodfresychen ei hun, neu eu defnyddio fel cynhwysyn yn eu rhinwedd eu hunain. Torrwch goesynnau trwchus yn denau yn groes i’r graen a gadewch y dail llai’n gyfan. Gallwch eu berwi, eu rhostio neu eu ffrio fel llysiau gwyrdd neu beth am eu rhostio gydag olew olewydd a halen, yna dresin sudd lemon? Fodd bynnag, os gallwch, coginiwch  mewn swp a llenwch y popty gyda bwyd i arbed ynni wrth ei ddefnyddio.

Icon seeds

7. Croen a hadau pwmpen a gwrd

Ar wahân i’r gwrd mwyaf gwydn, mae’r croen a’r hadau’n fwytadwy. Rhostiwch neu berwch gwrd nes bod y croen yn ddigon tyner i’w fwyta neu ei gymysgu’n gawl. I baratoi’r hadau, sesnwch nhw gyda halen môr, rhoi dresin olew drostynt a’u rhostio ar dymheredd o 180˚C (ffan) nes eu bod yn grensiog. Ond gwnewch hyn dim ond os ydych chi’n defnyddio’r popty beth bynnag i arbed gwastraffu ynni.

icon waste chicken

8. Cyw iâr

P’un a yw wedi’i rostio, ei grilio neu ei ffrio, mae cyw iâr yn iawn i’w fwyta am hyd at ddau ddiwrnod pan gaiff ei oeri’n brydlon a’i roi yn yr oergell. Rhwygwch gyw iâr i wneud pryd tro-ffrio neu tacos. Mae hefyd yn gwneud pastai, cyri neu stiw blasus.

icon waste coffee

9. Gwaddodion coffi wedi’u defnyddio

Mae gwaddodion coffi wedi’u defnyddio yn llawn blas a gwrthocsidyddion. Cymysgwch nhw i mewn i ysgytlaeth i gael hwb o egni, ychwanegwch nhw at gacen goffi neu frownis neu gwnewch farinâd rhwbio ar gyfer eich cig. Gellir eu defnyddio hefyd fel gwrtaith yn eich gardd.

icon waste aquafaba

10. Aquafaba

Gellir defnyddio’r dŵr o gorbys coginio fel gwygbys a phys a ffa eraill i gymryd lle gwynwy mewn ryseitiau fel mayonnaise, mousse, meringues a chacennau. Storiwch aquafaba yn yr oergell am hyd at bum diwrnod neu mewn dognau bach yn y rhewgell am tua chwe mis.

Welsh Landscape

Lawrlwythwch y Pecyn Cymorth Cynaliadwyedd

Vegetables

Pum cam i leihau deunydd pacio

Table setting of food

Ryseitiau