Egin fusnesau B Corp Cymru

Mae B Corp yn cael ei ystyried yn safon aur ryngwladol ar gyfer cynaliadwyedd. Mae’n cynnwys ymagwedd gyfannol sy’n gofyn am ymgysylltiad o bob agwedd ar fusnes i gynnal ei achrediad. Mae hyn yn cynnwys sut mae’r busnes yn gweithredu, ei strwythur, ei weithwyr a’i brosesau cynhyrchu, ochr yn ochr â thryloywder ac atebolrwydd.

A allai eich busnes ddod yn B Corp?

Mae portffolio B Corp Cymru yn blodeuo. Gyda Llywodraeth Cymru yn darparu mynediad at arbenigedd a hyfforddiant i fusnesau ddod yn fwy gwyrdd ac yn fwy cynaliadwy, mae’n caniatáu i fusnesau ddod yn nes o lawer at eu nodau cynaliadwyedd, gan gynnwys B Corp.

Mewn byd sy’n fwyfwy ymwybodol o anghenion amgylcheddol y blaned, mae’n dod yn rhagofyniad i gynhyrchwyr bwyd a diod gynhyrchu eu nwyddau gyda chynaliadwyedd yn flaenllaw yn eu meddyliau.

Mae’n debygol yn y tymor hir mai’r manwerthwyr a’r gweithgynhyrchwyr sy’n dangos cyfrifoldeb busnes drwy welliannau cynaliadwy mewn gwerthoedd amgylcheddol, cymdeithasol, iechyd ac ansawdd fydd yn cael eu ffafrio fwyaf gan ddefnyddwyr.

Bod yn garedig wrth eich staff a’r blaned, ochr yn ochr â chymorth gan Lywodraeth Cymru, onid yw’n bryd ichi ymuno â chymuned B Corp? Cysylltwch â’r Clwstwr Cynaliadwyedd a dechreuwch eich taith tuag at ddiwydiant bwyd a diod mwy cynaliadwy yng Nghymru.

Bcorp Coaltown @2x Min

Sêr B Corp Cymru

Bcorp Coaltown2

Coffi Coaltown

Bcorp Drop Bear Beer

Drop Bear Beer

Bcorp Flawsome

Flawsome!

Bcorp Halen Môn

Halen Môn

Bcorp Hilltop

Hilltop

Bcorp Wholebake

Wholebake

Helping Your Food And Drink Business Become More Sustainable Min

Clwstwr cynaliadwyedd

Sustainable Strategic Vision Min

Gweledigaeth strategol

Business Success Stories Min

Straeon llwyddiant

Wider Support To Help Your Business Meet The Challenges Of The Future Min

Cefnogaeth ehangach

Sustainability Tools For Your Business Min

Offer cynaliadwyedd