Pum ffordd i leihau ynni wrth goginio

Mae lleihau gwastraff yn y gegin yn fwy na dim ond arbed bwyd; mae’r ynni sydd ei angen i goginio ein bwyd hefyd yn cyfrannu at ein ôl troed amgylcheddol.

Vegetable peelings stock

Os gallwch, newidiwch i dariff ynni adnewyddadwy gan mai llosgi tanwyddau ffosil yw prif achos newid hinsawdd. Y ffordd orau o arbed ynni, ar wahân i leihau gwastraff, yw trwy goginio’n fwy effeithlon, ond cyn i ni i gyd ruthro allan a phrynu’r ffrïwr aer diweddaraf neu’r popty sy’n defnyddio ynni’n effeithlon iawn, mae ffyrdd symlach a mwy cost-effeithiol o wella effeithlonrwydd ynni eich cegin.

Gall bod yn fwy ymwybodol o brosesau coginio leihau faint o ynni a ddefnyddiwn yn sylweddol a lleihau ein biliau ynni ar yr un pryd.

icon save energy eat raw

1. Bwytewch fwyd amrwd

Mae cydbwysedd o fwyd amrwd a bwyd wedi’i goginio’n ffordd faethlon o fwyta, felly newidiwch elfen o’ch pryd wedi’i goginio am bryd amrwd neu salad. Cadwch unrhyw datws dros ben ar gyfer salad tatws oer a gellir troi unrhyw basta neu reis dros ben yn bryd ochr trwy ychwanegu cynhwysion tymhorol a pherlysiau eraill.

icon save energy use less gas

2. Defnyddiwch dop y stôf

Yn gyffredinol, y microdon yw’r ffordd fwyaf effeithlon o gynhesu a choginio bwyd ond nid bob amser y ffordd hawsaf na’r mwyaf ymarferol os ydych chi’n coginio gwahanol elfennau. Os felly, ffafriwch dop y stôf dros y popty a defnyddiwch y pot maint cywir gyda chaead. Gallwch hefyd droi lefel y cylch neu’r llosgwr i lawr unwaith iddynt gyrraedd y tymheredd cywir gan fod angen i’r rhan fwyaf o brydau fudferwi yn hytrach na berwi.

icon save energy pressure cooker

3. Defnyddiwch sosban bwysedd a phopty araf

Os yn bosibl, buddsoddwch mewn sosban bwysedd a phopty araf sy’n defnyddio llai o ynni. Yn ôl USwitch, dim ond ychydig mwy o ynni na bwlb golau traddodiadol mae poptai araf yn ei ddefnyddio, ac mae ganddyn nhw’r fantais o goginio’n araf trwy gydol y dydd tra eich bod chi yn y gwaith neu pan fydd angen i chi fwrw ymlaen â phethau eraill.

icon save energy batch cook

4. Coginiwch mewn swp

Coginiwch brydau mewn swp a’u storio yn yr oergell neu’r rhewgell. Gellir coginio prydau fel tsili yn hawdd, yn ogystal â chawliau tymhorol, sy’n eu gwneud yn ffordd wych o ddefnyddio’ch llysiau. A gallwch ddefnyddio’r microdon i’w cynhesu. Ceisiwch ddyblu a choginio swp bob tro y byddwch chi’n coginio i arbed amser ac arian.

icon save energy oven

5. Defnyddiwch eich popty’n ddoeth

Wrth ddefnyddio’r popty, gwnewch yn siŵr ei fod yn llawn a cheisiwch osgoi ei agor yn ddiangen. Bob tro y byddwch yn agor drws y popty, mae’n colli gwres ac mae angen mwy o ynni i ddod ag ef yn ôl i dymheredd. Yn yr un modd, ceisiwch gadw drws y popty’n lân fel y gallwch edrych i mewn, yn hytrach na gorfod ei agor i weld sut mae eich bwyd yn dod ymlaen.

Welsh Landscape

Lawrlwythwch y Pecyn Cymorth Cynaliadwyedd

Sustainability

Pum ffordd i fwyta’n gynaliadwy ar gyllideb

Table setting of food

Ryseitiau