Cawl

 • Amser paratoi 20 mun
 • Amser coginio 3 awr
 • Ar gyfer 6
Cawl Min

Cynhwysion

 • 1kg gwddf canol neu ysgwydd cig oen Cymreig, cig eidion Cymreig neu hoc ham
 • 1 winwnsyn, wedi’i dorri’n fras
 • 6 tatws canolig – wedi’u plicio a’u torri
 • 3 moron – wedi’u plicio a’u torri
 • 1 erfin fach neu 2 pannas – wedi’u plicio a’u torri
 • 1 criw bach o bersli ffres
 • Stoc llysiau
 • Halen a phupur

Yn draddodiadol mae cawl yn saig swmpus wedi’i wneud o gig ac unrhyw lysieuyn sydd ar gael. Mae llawer o ryseitiau’n aml yn cael eu trosglwyddo i’r teulu ac yn amrywio o dref i dref ledled Cymru. Gelwir y pryd hefyd yn ‘lobscows’ mewn ardaloedd o ogledd Cymru. Yn aml mae’n well y diwrnod ar ôl paratoi pan fydd yr holl flasau wedi datblygu. Mae’n cael ei weini mewn rhai mannau mewn powlen bren a’i fwyta gyda llwy bren gyda thalpiau o fara cartref a chaws Cymreig.

Dull

 1. Rhowch y cig mewn sosban fawr, gorchuddiwch â dŵr a dod ag ef i’r berw. Mudferwch am 2-3 awr dros wres isel. Gadewch dros nos i oeri a’r diwrnod canlynol sgimiwch unrhyw fraster sydd wedi codi i’r wyneb.
 2. Torrwch y cig oddi ar yr asgwrn a’i ddychwelyd i’r stoc yna ychwanegwch y tatws, moron, swêd neu pannas a mudferwch nes eu bod wedi coginio. Ychwanegwch fwy o stoc llysiau os oes angen ar y pwynt hwn. Sesnwch gyda halen a phupur.
 3. Yn olaf, ychwanegwch y cennin wedi’i dorri’n fân ac ychydig cyn y gwasanaeth taflwch y persli wedi’i dorri’n fras. Gallwch dewychu’r gawl os oes angen gyda phast wedi’i wneud â blawd a dŵr neu flawd ceirch mân.

Nodyn: Mae’n well defnyddio toriad rhatach o gig ar yr asgwrn er mwyn cael y blas mwyaf posibl. Gallwch hefyd weini’r cig ar wahân i’r cawl llysiau.