Cynhadledd Cynaliadwyedd 2024

Ymunwch â Chynhadledd Cynaliadwyedd Bwyd a Diod Cymru ddydd Mercher 3 Gorffennaf 2024 i archwilio mewnwelediadau allweddol i ddefnyddwyr a rôl cynaliadwyedd wrth hybu busnes.

Bydd y gynhadledd, a gyflwynir gan Glwstwr Cynaliadwyedd Bwyd a Diod Cymru mewn cydweithrediad â Rhaglen Mewnwelediad Bwyd a Diod Cymru, yn cynnwys cymysgedd rhyngweithiol o weithgareddau a chyfleoedd rhwydweithio gyda’r nod o godi gwybodaeth busnes ar draws mewnwelediadau’r farchnad, tueddiadau defnyddwyr a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol y manwerthwr.

Bydd y digwyddiad hefyd yn arddangos ymrwymiad Llywodraeth Cymru i hybu perfformiad cynaliadwyedd gwell yn niwydiant bwyd a diod Cymru yn ogystal â hyrwyddo cyflawniadau cynaliadwyedd busnesau bwyd a diod Cymru.

 Cynhadledd Cynaliadwyedd Bwyd a Diod Cymru 2024

‘Paratoi Cymru ar gyfer y Dyfodol’

*Gall yr agenda newid

09.30 – 10.00 Cyrraedd a Chofrestru
Sesiwn y bore – Y Defnyddiwr
Amser Pwnc Cyflwynydd a’i Sefydliad
10.00 – 10.10 Croeso a Throsolwg o’r Gynhadledd David Morris, Dirprwy Bennaeth Bwyd, Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru
10.10 – 10.30 Pwysigrwydd Cynaliadwyedd i Fwyd a Diod Cymru Huw Irranca-Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig
10.30 – 11.10 Pwy Sy’n Poeni: Pwy Sydd? Chantel Kennaugh, Pennaeth y Sector Cyhoeddus a Maeth, Kantar
11.10 – 11.40 Cynaliadwyedd – grym aflonyddgar yn nyfodol Bwyd a Diod Charles Banks, Cyd-Sylfaenydd a Chyfarwyddwr, thefoodpeople
11.40 – 12.00 Sut mae cwsmeriaid Compass Cymru yn llywio eu hagenda cynaliadwyedd Jane Byrd, Rheolwr Gyfarwyddwr, Compass Cymru
12.00 – 12.30 PANEL: Tueddiadau allweddol defnyddwyr a beth mae hyn yn ei olygu i gynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru

Kantar / thefoodpeople / Compass Cymru / Tîm Mewnwelediad LlC

Cymedrolwr: Clodagh Sherrard, Cyfarwyddwr y Clwstwr Cynaliadwyedd a Rheolwr Gyfarwyddwr, Levercliff

 

12.30 – 13.30

 

Cinio rhwydweithio

 

Sesiwn y prynhawn – Sut bydd bod yn fwy cynaliadwy yn gyrru masnach
Amser Pwnc Cyflwynydd a’i Sefydliad
13.40 – 14.05

Esblygiad pecynnu cynaliadwy a lle mae Prydain arni o ran labelu amgylcheddol

Fiona Powell, Pennaeth Cynaliadwyedd, IGD

 

14.05 – 14.30 Sut mae manwerthwyr y DU yn datblygu’r effeithiau posibl ar gyflenwyr, o ran allyriadau Cwmpas 1, 2 a 3.

Chris Hayward, Cyfarwyddwr Gwerthiant, IGD

 

14.30 – 14.50 Pwysigrwydd cynaliadwyedd o fewn manwerthu Paul Hargreaves, Prif Weithredwr, Cotswold Fayre
14.50 – 15.10 Pwysigrwydd cynaliadwyedd o fewn y gwasanaeth bwyd Shelley Morris, Uwch-Reolwr Cynaliadwyedd, Bidfood
15.10 – 15.25

B-Corp – Llywio Cymru gynaliadwy

 

Lyanna Tsakiris, Cyd-Sylfaenydd Station Rd a Chyd-Gadeirydd B Local Wales
15.25 – 15.50 PANEL: Sut y gall cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru roi hwb i fusnes drwy gynaliadwyedd

IGD / Cotswold Fayre / Bidfood / Station Rd

Cymedrolwr: Mark Grant, Arweinydd y Clwstwr Cynaliadwyedd a Chyfarwyddwr Cyswllt, Levercliff

15.50 – 16.00 Crynodeb o’r diwrnod a chloi Mark Grant, Arweinydd y Clwstwr Cynaliadwyedd a Chyfarwyddwr Cyswllt, Levercliff
Mvw E08 2122 0255
Helping Your Food And Drink Business Become More Sustainable Min

Clwstwr cynaliadwyedd

Sustainable Strategic Vision Min

Gweledigaeth strategol

Creating A Green Workforce For The Future Min

Gweithlu gwyrdd

Sustainability Tools For Your Business Min

Offer cynaliadwyedd

Business Success Stories Min

Straeon llwyddiant